Forskelle og ligheder i teamet
Har I lagt mærke til, at jeres roller i gruppen er forskellige? Både de formelle og de mere uformelle? Hvem kommer med de kreative ideer, når der skal udvikles nyt? Hvem tager personlige hensyn og hvem sætter sagen i centrum? Hvem lægger planer og sørger for, at I bliver på sporet og kommer i mål? Hvem arbejder systematisk og hvem drives af forandringer? Jeres roller, jeres bidrag og behov kan være ens med også meget forskellige. Ser I forskellene som trusler eller som styrker for samarbejdet?

Jeg hjælper jer med:

  • At sætte fokus på formelle og uformelle roller i teamet
  • At synliggøre jeres værdifulde forskelle og bidrag i opgaveløsningen og i samarbejdet
  • At udnytte jeres forskelligheder i forandringsprocesser
  • At øge jeres bevidsthed og forståelse for forskellige måder at kommunikere på

Se eksempler