Skal du ansætte en ny medarbejder? Et godt beslutningsgrundlag, der kan sikre det rette match mellem person og opgaver, er det der gør forskellen i et professionelt ansættelsesforløb. Kompetenceprofiler, strukturerede samtaler og evt. brug af veldokumenterede tests kan øge træfsikkerheden.

Jeg hjælper dig med:

  • At afklare kompetenceprofilen
  • At lægge tidsplanen for ansættelsesforløbet
  • At screene ansøgninger
  • At gennemføre testning og tilbagemeldingssamtaler til kandidater
  • At tilrettelægge og gennemføre strukturerede ansættelsessamtaler

I rekrutteringen anvender jeg anerkendte og veldokumenterede testværktøjer og metoder. Læs mere om professionel personvurdering på www.personvurdering.dk.