Forandringer er uundgåelige og for mange forbundet med usikkerhed, utryghed og med stress til følge. Grunden til det er, at vi ryger ud af vores komfort-zone. Alt det vi kender gælder ikke længere. Det sker, når arbejdspladser ændrer organisationen, når nye kolleger kommer til eller gamle rejser, når afdelinger sammenlægges, når nye produkter introduceres eller arbejdsprocedurer ændres og effektiviseres. Tankerne om det nye kan være værre end selve forandringen.

Jeg hjælper dig med

  • At sætte ord på dine tanker, følelser, bekymringer og forventninger til forandringen
  • At tackle dine reaktioner på forandringen
  • At skabe mening i forandringen, så du kan se fremad
  • At se dig selv og dine kompetencer i et nyt lys
  • At skab et overblik over dine handlemuligheder

Se mere