Sådan indsamles, opbevares og behandles persondata i Menuco

Generelt om persondata, indsamling og formål

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig f.eks. dit navn eller tekniske oplysninger om din computer. Når jeg indsamler data i Menuco kan det ske på flere måder. Nedenfor er listet hvordan data kommer ind i virksomheden og hvad formålet er:

  1. Via kurser, teambuilding, workshops, mv. der udføres i forbindelse med generel opgaveløsning for kunder. Det gør jeg for at kunne udføre opgave for virksomheder og leve op til indgået kontrakt.
  2. Via coaching og psykologsamtaler.
  3. Via E-mail sendt direkte til mig på mail i Menuco: Det gør jeg for at kunne besvare henvendelser sendt på E-mail

Herunder kan du læse, hvordan jeg opbevarer og behandler persondata: 

Registrering og behandling af persondata i forbindelse med generel opgaveløsning

Menuco registrerer almindelige oplysninger som fulde navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, mobiltelefonnummer, arbejdsgivers adresse etc. på kunder, leverandører, emner og andre samarbejdspartnere.

Registreringen sker som et led i almindelig drift af virksomheden og omfatter ikke særlige personlige oplysninger. Data opbevares kun så længe de tjener et formål. Jeg opbevarer således kun de absolut mest nødvendige oplysninger der skal til for, at udføre opgaverne og overholde gældende lovgivninger.

Elektronisk behandling af persondata sker i Microsoft produkter, på Dropboks og/eller i Stellar (bogføring).

I tilfælde af personprofil og test sker behandlingen via testleverandørerne Saville Consulting Danmark og Center for Ledelse med hvem der er der indgået særskilte databehandleraftaler.

Registrering og behandling af persondata i forbindelse med coaching og psykologsamtaler

Registrering og behandling af persondata ved psykologsamtaler og coaching sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Psykolognævnets vejledende retningslinier for autoriserede psykologer, 2017. 

E-mail sendt til eller fra Lene Møller Christensen

Formålet med E-mail er at sætte samarbejdspartnere og kunder i stand til at kommunikere med Menuco. Normal forsendelse sker ukrypteret.

Indholdet i modtagne E-mails i Menuco anvendes udelukkende til aftalt formål. Informationer bliver kun gemt, såfremt afsenderen giver udtrykkeligt samtykke til dette.

E-mails opbevares kun så længe de har relevans eller der findes legitimt formål med dette. Henvendelser der indeholder følsomme personoplysninger opbevares og slettes efter 6 mdr. efter opgavens afslutning.

Følsomme personoplysninger, der sendes fra Menuco, vedhæftes i krypterede dokumenter.

 

Videregivelse, indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Videregivelse af personoplysninger, såsom som navn og e-mail m.v., vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Du har altid ret til:

  • at blive oplyst om behandlingen af data
  • at få indsigt i egne personoplysninger
  • at kræve forkerte personoplysninger om dig rettet
  • at kræve personoplysninger om dig slettet
  • at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • at bede om dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)


Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Henvendelse herom kan ske til lmc@menuco.dk. Hvis du vil klage over Menucos behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 Dataansvarlig

Lene Møller Christensen

lmc@menuco.dk 

Udgiver
Hjemmesiden ejes og publiceres af

Menuco, Lille Mosevej 21, Humlebæk

Telefon: 61 46 66 91
E-mail: lmc@menuco.dk 

Bemærk
Denne privatlivspolitik vil løbende blive ændret således, at den til en hver tid overholder gældende lovgivning og forordninger.