Dig og din feedback
Ved du, hvordan dine medarbejdere oplever dig som leder? Kender du dine kollegers indtryk og opfattelse af dig og din ledelse? Ved du hvordan din chef vurderer dig? Få et helhedsorienteret og nuanceret billede af, hvordan du bliver oplevet som leder gennem en 360 graders analyse. Du får en værdifuld feedback, et udvidet perspektiv på dit lederskab og et solidt grundlag til at igangsætte din personlige udvikling som leder.

Ledervurderingen følges op med en tilbagemeldingssamtale, formulering af handlingsplan og efterfølgende coachingforløb, hvor vi sætter udviklingen af dig som leder i centrum.

Jeg hjælper dig med:

  • At indhente informationen fra chefen, kolleger og medarbejdere
  • At samle oplysningerne i en overskuelig rapport
  • At omsætte feedbacken til konkrete udviklingspunkter
  • At udarbejde en handlingsplan og prioritere indsatsområder
  • At arbejde målrettet med din handlingsplan

Se mere under coaching & sparring