Dig som leder
Hvordan udvikler du dig som leder? Hvad er dine personlige værdier og hvad vil du gerne stå for som leder? Hvad er din rolle i ledergruppen, hvad er dine styrker, præferencer og ledelseskompetencer? Hvordan engagerer og motiverer du dine medarbejdere bedst muligt? Det handler alt sammen om det personlige lederskab, at ledelse giver mening for dig, at du ved, hvem du er som leder, at du trives med lederrollen og bliver en succes.

Jeg hjælper dig med:

  • At sætte fokus på dit personlige lederskab
  • At styrke din måde at kommunikere på som leder
  • At skærpe din opmærksomhed på din adfærd som leder
  • At øge din selvforståelse, så du kan udvikle dig som leder og som menneske

Se eksempler