Der er store krav og forventninger fra både regering, borgere og ledere til den kommunale sagsbehandler om at yde et kvalificeret stykke arbejde i en hverdag præget af store forandringsprocesser, stort arbejdspres, mange dokumentationskrav, utilfredse borgere og manglende ressourcer.

Vi har forskellige oplevelser af, hvornår noget virker stressende, hvor meget stressfyldte situationer påvirker, og hvor hurtigt vi reagerer på en belastende dagligdag. Grænsen mellem travlhed og stress kan ofte være uklar, ligesom vi kan miste fornemmelsen af os  selv og dermed opfattelsen af, hvor meget vi selv kan gøre og påvirke i situationen.

På dette kursus arbejder vi med:

  • Hvad er stress?
  • Hvornår er jeg stresset og hvornår har jeg ‘bare’ travlt?
  • Typiske reaktioner på stress?
  • Faktorer, der skaber arbejdsglæde og dine muligheder for at få indflydelse på den
  • Teknikker til hvordan jeg tackler en stresset hverdag – stresshåndtering?
  • Personlig udvikling & stress – hvordan udvikler vi os i en travl og tempofyldt hverdag?
  • Hvordan kollektive fortolkning og opfattelser af forskellige personer og situationer kan udvikle eller begrænse det faglige arbejde og dermed arbejdsglæden
  • Værktøjer til at arbejde målrettet med at fremme holdninger og adfærd, der skaber energi, engagement og motivation

Kurset er for dig, der ønsker at styrke din evne til at håndtere en stressfyldt hverdag, og som gerne vil skabe bevidsthed om egne muligheder for at skabe arbejdsglæde og trivsel i hverdagen.

Kurset består af dialog, refleksion, øvelser og feedback kombineret med mindre oplæg. Du skal have lyst til at inddrage dine personlige erfaringer.