På kurser, workshops eller temamøder arbejder vi altid med udgangspunkt i jeres situation. Hvert forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og dit team. Jeg lægger vægt på læring og udvikling for den enkelte og for teamet som helhed. Jeg hjælper jer f.eks. med:

  • At udvikle (leder-) teamets samarbejde
  • At afklare gensidige forventninger og roller
  • At håndtere konflikter eller forandringer
  • At styrke en positiv og anerkendende kommunikation i dagligdagen
  • At lære hinanden bedre at kende
  • At sætte fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde i fællesskabet

Til inspiration er her en række eksempler på kurser og workshops, som er udviklet til konkrete situationer. Alle eksempler er annonymiseret:

Kommunikation

Anerkendende dialoger
Assertive samtaler
Coachende samtaler
Den svære samtale
Feedback i teamsamarbejde
Forhandlende samtaler
Psykologen som coach

Lederudvikling

Leder på vej
Kognitiv ledelse
Ledelse af social kapital
Lederens rolle i konfliktløsning
Ny teamleder
Ny ledergruppe – lederskab og lederroller
Opbygning af ledelsesteam
Professionelle opsigelser
Værdibaseret ledelse

Personlig kompetenceudvikling

Jobsøgning
Mindfulness 
Præsentationsteknik
Stress og trivsel

Teamudvikling

Energi og motivation i teamet
Forskelle og ligheder i teamet
Relationer og samarbejde
Teamets kommunikation & samarbejde
Teamets roller
Sammenlægning og opbygning af teams

Proceshjælp – konflikter

Mægling
Konfliktkultur & kommunikation

Supervision

Supervision – pædagoger
Supervisionsværktøjer og metoder
Gruppesupervision – autorisation
Gruppesupervision – specialistgodkendelse
Gruppesupervision – supervisorgodkendelse

Diverse

Virksomhedsforståelse