Karin Olsen, Professionshøjskolen, UCC
Jeg har haft stor glæde at Lenes professionalisme i forbindelse med opbygningen af nye teams. Det var et udfordrende forløb, hvor mål, teamroller og formålet med en teamstruktur og lederens rolle i den forbindelse var til debat. Uden Lenes hjælp og støtte havde processen været umulig.

Tina Roikjer Køtter, Ballerup Kommune:
I forbindelse med en særligt svær personalesag bidrog coachingforløbet med Lene til, at jeg som leder kunne hæve mig op over landskabet og finde frem til hvilke handlinger, der skulle foretages. Lenes skarpe blik for, hvad jeg som leder var særligt udfordret på medførte en hurtig vej fra uklarhed til klarhed fra usikkerhed til viden – også hjulpet på vej af Lene´s udprægede spidsfindige humor! Grundlæggende har jeg i forløbet tilegnet mig nogle værktøjer, der har udviklet mig selv som leder og menneske og som har bidraget til, at ledelsesopgaven er blevet mere naturlig – hvilket også har betydet meget for den kommunikation jeg har med mine medarbejdere bl.a. i de situationer, hvor tingene bliver vanskelige. 

Marianne Lind, Westpharma:
Utrolig inspirerende og udfordrende samtaler hvor jeg gik hjem med oplevelsen af at være blevet lidt klogere på mig selv samtidig med, at jeg fik værktøjer med hjem så jeg kunne arbejde videre med forskellige problemstillinger. Og så naturligvis altid lidt ”lektier” for til næste gang. Samtaleforløbet gjorde, at jeg fik sat ord på, hvad jeg ønskede af min fremtidige karriere og dette ønske er nu opfyldt. Jeg sidder i dag i et ønskejob som indeholder alle de ting, som vi snakkede om betød noget for mig som menneske. Metoden er en åben og anekendende dialogform, som altid slutter med en refleksion over samtalens forløb, hvilket er fantastisk givende og lærerigt.

Camilla Tallerup, Munkebjerggruppen:
Lene har igennem en årrække været en stor del af vores ledergruppes udvikling, både som gruppe og som individuelle ledere. Vi har haft en kontinuerlig proces, som har indeholdt procesforløb omkring værdisæt, fælles kommunikationsplatform og individuel ledercoaching. Det har betydet, at vores beslutningsprocesser har været givende og velovervejede. Vi er blevet en fælles enhed, med vores fælles og individuelle udfordringer og udviklingspotentiale.

Souschef:
Jeg har haft Lene som instruktør på forskellige kurser i personlig udvikling gennem de seneste 3 år. Jeg har altid oplevet Lene som en yderst kompetent instruktør med god kontakt til alle kursister. Lene har altid været godt forberedt og har en fantastisk god evne til at opfange stemninger og signaler fra alle kursister og inddrage disse, hvilket gør undervisningen meget nærværende og relevant.

Underdirektør:
Indledningsvis vil jeg godt sige, at du har givet et fantastisk positivt indtryk, og samtidig har du faktisk formået at få flyttet mig på nogle holdninger. Der skal noget til. Du var rigtig god til at komme med ideer til forskellige former for formidling og anvendelse af virkemidler. Du var rigtig skarp på at spotte problemstillinger i forbindelse med den enkeltes formidling (dårlige vaner, for lidt bevægelse, monoton stemme, m.v. Du formåede i den grad at indgyde selvtillid til de mindre erfarne instruktører, samtidig var du i stand til at give de mere erfarne nogle nye virkemidler og få den enkelte til at sætte fokus på, hvordan han virkede på modtagerne.

Jeg tror, du har tilført alle instruktørerne et nyt og anderledes syn på betydningen af de mere bløde elementer i undervisningssituationen. Alle instruktørerne kommer fra en meget forretningsmæssig verden og har ikke uden videre fokus på de bløde værdier. Det fik du i den grad gjort op med. Selv jeg har været til at flytte.

Tilbagemeldinger er en svær disciplin, som du i den grad behersker. Du formåede at få alle til at forstå, hvad en god tilbagemelding skal indeholde og hvordan den skal gives. Rigtig godt.

Marketingkoordinator:
Jeg har gennemgået et meget givende coachingforløb med Lene. Med Lenes behagelige og professionelle facon, blev der hurtigt skabt et tillidsforhold, som basis for de videre samtaler. Samtalerne har været medvirkende til at bevidstgøre mig om mine personlige kompetencer. Samtidig har jeg fået nogle givtige værktøjer til at bearbejde de personlige barrierer, som kan stå i vejen for mine karrieremæssige mål.

Projektkonsulent:
Med Lene som instruktør på et kursus omkring undervisning og formidling oplevede jeg mit utvivlsomt bedste kursus i faglig sammenhæng. Ud over at kurset var veltilrettelagt og fagligt meget givende, formåede Lene at formidle komplicerede budskaber til alle kursister på en forfriskende måde, mens alle gik hjem med præcise personlige udviklingspunkter og en fornemmelse af at være blevet tilgodeset hver især. Kunsten ved at diskutere er at give alle en følelse af, at de får det største stykke kage. Kunsten ved at undervise er at give alle et stort stykke viden med hjem – Hos Lene fik jeg som kursist både lov til at diskutere fagligt spændende emner og absolut noget brugbar viden med hjem.