Konflikter er et grundvilkår og opstår overalt – i særdeleshed på arbejdspladser. Det kan være både belastende for arbejdsklimaet og frustrerende for den enkelte medarbejder. Konflikter høres i sproget og ses i adfærden og kan være skræmmende men også udviklende, hvis de håndteres konstruktivt.

Jeg hjælper dig/jer med:

  • Viden om konflikter, konflikters udvikling og deres betydning for den enkelte og teamets trivsel
  • Konfllikthåndtering og konfliktløsning
  • Respektfuld og konstruktiv kommunikation i konflikter
  • Forebyggelse af konflikter i dagligdagen

Se eksempler