Det er ikke ligegyldigt, hvordan du giver en tilbagemelding til en medarbejder, kollega eller kunde. Det er nemt at komme til at såre andre eller gøre dem vrede, men er du konkret, specifik og viser omtanke, er der gode chancer for, at det, du siger, bliver hørt og taget til efterretning. At give feedback kan være en personlig udfordring, men det kan også være en udfordring at oparbejde en god og naturlig feedback-kultur i afdelingen eller i teamet.

Jeg hjælper dig/jer med:

  • At sætte fokus på feedback
  • At bruge værktøjer og metoder til konstruktiv feedback
  • At sætte feedback på dagsordenen
  • At indarbejde en feedback-kultur i teamet eller afdelingen på en sjov og givende måde

Se eksempler