menuco står for ‘ansvar for udvikling’. Det er det grundlag, jeg arbejder ud fra og det er det, jeg gerne vil støtte dig i. Hvis du vil udvikle dig, må du skabe ro til eftertanke og starte med at se på dig selv præcist sådan som du er lige nu – hverken mere eller mindre. Det betyder ikke, at alting skal gå i stå, før du kan komme videre – tværtimod. Målet er, at du tager styringen og når dine mål for din personlige professionelle udvikling. Når du arbejder fokuseret med dig selv, tager du ansvar for din udvikling.