Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1991 og har siden specialiseret mig i arbejds- og organisationspsykologi.

2003
Autoriseret psykolog af Socialministeriet

Godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi af Dansk Psykologforening

Godkendt som supervisor i arbejds- og organisationspsykologi af
Dansk Psykologforening

Erfaring:

2007 –
Indehaver af Menuco

1997 – 2007
Personaleudviklings- og uddannelseskonsulent, Nykredit

 • Udvikling af kursuskoncepter samt diverse undervisningsopgaver for ledere og medarbejdere i bl.a. assertion, stress, før-leder, konflikt
 • Konceptudvikling af diverse medarbejderudviklingstiltag
 • Individuel rådgivning og sparring med ledere og medarbejdere
 • Rekruttering, træning & udvikling af interne instruktører
 • Strategisk afklaring af behov for medarbejderudviklingsaktiviteter
 • Udviklet proces for og gennemført café-workshops bl.a. i forbindelse med kick-off møder med grupper på op til 600 personer
 • Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af teamudviklingsaktiviteter for leder- og medarbejdergrupper
 • Rekruttering & testning
 • Gennemførelse og opfølgning på assessmentcentre for ledere
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af strategisk ledelsesproces

1995 – 1997
Personaleudviklingskonsulent, Dansk Supermarked A/S, Netto

 • Rekruttering og introduktion af butikschefer
 • Testning & ansættelsessamtaler
 • Udvikling af kursuskoncepter samt diverse undervisningsopgaver for butiksledere i bl.a. coaching, medarbejdersamtaler, ledelse
 • Individuelle udviklingssamtaler med nyansatte butikschefer
 • Sparring & rådgivning af distriktschefer i forbindelse med rekruttering
 • Rådgivning af ledere og medarbejdere i uddannelsesspørgsmål
 • Mægler i forbindelse med konflikter mellem butikspersonale og kunder

1992 – 1995
Personaleudviklingskonsulent, Telestyrelsen

 • Organisationsudvikling i forbindelse med gennemgribende organisationsændringer
 • Procesforløb for overtallige medarbejdere
 • Tilrettelæggelse af chef- og afdelingsseminarer
 • Rådgivning og sparring af ledere og medarbejdere i uddannelsesspørgsmål
 • Individuelle samtaler med medarbejdere
 • Kompetenceudvikling for medarbejdergruppe
 • Personalepolitiske oplæg
 • Rekruttering, uddannelse og samtaler med elever

1989 – 1991 
Organisationsudviklingskonsulent, Scandinavian Airlines Danmark

 • Arbejdsklima- og arbejdsmiljøundersøgelser, herunder
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser for enheder på op til 5-600 medarbejdere
  • Udarbejdelse af rapporter med undersøgelsesresultat
  • Tilbagemelding af undersøgelsesresultat til ansvarlig leder samt sparring om den videre bearbejdning/proces
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af opfølgningsworkshop
  • Konceptudvikling