I HR-shoppen finder du e-bøger med nyttig viden, metoder og værktøjer til at klare forskellige situationer i dit arbejdsliv, så du bliver en succes. Det kan være ledelse, samarbejde, kommunikation, organisationsudvikling eller personlig udvikling. Alle produkter formidler teoretisk viden og giver praktisk anvendelige værktøjer og metoder til erhvervspsykologisk kompetenceudvikling.

Du kan bestille dine produkter her: lmc@menuco.dk. Når vi har modtaget din bestilling får du dine produkter tilsendt på mail.

Produkter:
Jobsøgning
Stress